Nationaal Filmfestival voor Scholieren - Nationaal Filmfestival voor Scholieren

Medewerkers

Dorée de Kruijk – Directeur

Bestuur stichting NFFS

Sandra Grootenboer – voorzitter
Jan van Casteren – vice voorzitter
Wayne de Boer – penningmeester
Steven van Honschooten – bestuurslid

Ambassadeurs

Dick de Groot (interim-bestuurder)
John Bos (Raad van Bestuur Woonzorg Flevoland)
Carlo Pedroli (Karavanserai Amsterdam)
Gabriël Maassen (directeur school PO)
Fleur Botman (juridisch adviseur filmsector)
Derk-Jan Warrink (producent Keplerfilm)

Organisatieteam NFFS

Dorée de Kruijk
Nadine Jonkman
Steven van Honschooten
Jon Bedet
Alysia Halma
Mees van Dijk

Medewerkers NFFS

Matthias Lycklama à Nijeholt
Fleur Nijdam
Sammy-Jo Roelofs
Carsten Zoon

Pers & Publiciteit
Vacature

Webbeheerder
Maarten van Oijen

Social media
Sammy-Jo Roelofs

Begeleiding workshops
Sjuul Schaepkens
Franka Stas

Telling publieksprijs
vacature
Scholieren SGL

Fotografie
Wez Luntungan
Olga Minkema

Presentatie filmzalen
Astrid Rosenhart (docent SGL)
Max Visser en Mathijs Verschoor (oud-leerlingen SGL)

Presentatoren prijsuitreiking
Max Visser en Mathijs Verschoor

Logistiek
10 leerlingen SGL

Gastheren en –vrouwen
30 leerlingen SGL

Catering
10 leerlingen SGL