Nationaal Filmfestival voor Scholieren - Nationaal Filmfestival voor Scholieren

Spelregels

 1. Elke school mag 5 films inleveren waarvan er minstens 1 tot het festival wordt toegelaten. Van scholen met een eigen schoolfestival worden minstens 2 films toegelaten.
 2. De films moeten zijn gemaakt door leerlingen tussen 12 en 18 jaar oud, in schooljaar 2018-19.
 3. Inschrijven moet vóór 1 juli.
 4. Inzenden zo snel mogelijk na inschrijving, alleen in overleg nog na 1 juli.
 5. Een film duurt maximaal 10 minuten.
 6. Films kunnen worden ingezonden in de volgende categorieën: animatie, live action fictie, live action non-fictie, 1-minuut en muziekclip. Jaarlaag en leeftijd van de makers moeten ook worden vermeld. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de categoriën in 2 of meer leeftijdscategorieën ingedeeld.
 7. Een groot deel van de films wordt beoordeeld door een vakjury, die de prijzen per categorie bepaalt. De eerste prijzen bestaan, indien mogelijk, uit deelname voor 2 personen aan het internationale jongeren filmfestival in Griekenland.
 8. Per film mogen maximaal 5 leerlingen deelnemen aan de festivaldag.
 9. Alle geaccepteerde films worden vertoond en besproken met de makers in workshops van filmprofessionals op de festivaldag.
 10. Op de festivaldag bepalen de deelnemers de publieksprijs, die ook de reis naar Griekenland omvat.
 11. Docenten van deelnemende scholen moeten zich in principe bereid verklaren om op te treden als begeleider van de prijswinnaars in Griekenland. De begeleiding wordt in overleg met de deelnemende scholen geregeld.
 12. De ingezonden films mogen door de organisatie van het NFFS worden ingezonden naar binnenlandse en buitenlandse festivals voor jongerenfilms.
 13. Tijdens de festivaldag worden foto’s en videobeelden gemaakt. Als je niet wilt dat deze beelden zichtbaar worden gepubliceerd, geef dat dan zelf aan. Je kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om op de rode loper geen foto te laten maken of je kunt zelfs een andere ingang nemen.
 14. Deelname kost €200. per school en €10- per leerling.

De films van twaalfjarigen worden bijna nooit vergeleken met die van achttienjarigen. Maar hoeveel leeftijdscategorieën er precies zullen worden gehanteerd, hangt af van het aantal films dat wordt ingezonden.

Er kunnen ongeveer 500 scholieren en 125 films worden toegelaten in verband met het aantal workshops waarin de films besproken kunnen worden.

Festivaldag

 1. Per film mogen maximaal 5 scholieren naar de festivaldag komen. Een school mag dus max. 25 leerlingen onder begeleiding van 1 of 2 docenten afvaardigen.
 2. Ter voorbereiding van de festivaldag hangen de scholen de toegestuurde posters op en delen de flyers uit.
 3. Alle geaccepteerde films worden op de festivaldag minstens één keer vertoond.
 4. De makers presenteren hun film één keer.
 5. De deelnemers beoordelen de films die zij zien. Met de beoordelingen in de filmzalen wordt middels een gewogen berekening de publieksprijs bepaald.
 6. De scholieren krijgen per filmgroep een eigen dagprogramma en volgen dat nauwgezet. In elk dagprogramma is verwerkt:  de workshop met commentaar op de film, de filmsessies en de andere (doe-) workshop.
 7. Leerlingen mogen met hun filmgroep een keuze aangeven voor een doe-workshop. Ze worden met de filmgroep ingedeeld. Alleen voor specifieke activiteiten draaien sommigen een blok niet met de groep mee.