Nationaal Filmfestival voor Scholieren - Nationaal Filmfestival voor Scholieren

Spelregels

 1. Elke school mag 5 films inleveren waarvan er minstens 1 tot het festival wordt toegelaten. Van scholen met een eigen schoolfestival worden minstens 2 films toegelaten.
 2. De films moeten zijn gemaakt door leerlingen tussen 12 en 18 jaar oud, in schooljaar 2017-18.
 3. Inzenden moet voor de zomervakantie, vóór 1 juli in ieder geval contact opnemen.
 4. Een film duurt maximaal 10 minuten.
 5. Films kunnen worden ingezonden in de volgende categorieën: animatie, live action fictie, live action non-fictie, 1-minuut en muziekclip. Jaarlaag en leeftijd van de makers moeten ook worden vermeld. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de categoriën in 2 of meer leeftijdscategorieën ingedeeld.
 6. Een groot deel van de films wordt beoordeeld door een vakjury, die de prijzen per categorie bepaalt. De eerste prijzen bestaan, indien mogelijk, uit deelname voor 2 personen aan het internationale jongeren filmfestival in Griekenland.
 7. Per film mogen 5 leerlingen deelnemen aan de festivaldag.
 8. Alle geaccepteerde films worden vertoond en besproken met de makers in workshops van filmprofessionals op de festivaldag.
 9. Op de festivaldag bepalen de deelnemers de publieksprijs, die ook de reis naar Griekenland omvat.
 10. Docenten van deelnemende scholen moeten zich in principe bereid verklaren om op te treden als begeleider van de prijswinnaars in Griekenland. De begeleiding wordt in overleg met de deelnemende scholen geregeld.
 11. De ingezonden films mogen door de organisatie van het NFFS worden ingezonden naar binnenlandse en buitenlandse festivals voor jongerenfilms.
 12. Deelname kost €200. per school en €10- per leerling.

De films van twaalfjarigen zullen nooit worden vergeleken met die van achttienjarigen. Maar hoeveel leeftijdscategorieën er precies zullen worden gehanteerd, hangt af van het aantal films dat wordt ingezonden.

Er kunnen ongeveer 500 scholieren en 125 films worden toegelaten in verband met het aantal workshops waarin de films besproken kunnen worden.

Prijzen

 1. Een beperkt aantal films wordt naar de jury gezonden. De jury bepaalt de prijzen in de verschillende categorieën (en de leeftijdsgroepen daarbinnen).
  De nummers 1, 2 en 3 in de verschillende categorieën worden genoemd.
 2. De scholen winnen de prijzen met bepaalde films. De scholen zijn ook verantwoordelijk voor de begeleiding bij de uitvoering van of deelname aan de prijzen. Dit geldt zowel voor prijzen die activiteiten in Nederlandse festivals inhouden als voor de reis naar Griekenland.
 3. Dit houdt in dat voor de Griekenlandreis per winnende school 2 filmmakers en een docent deelnemen aan een voorbereidende bijeenkomst in Nederland. Deze 2 filmmakers en de docent vertegenwoordigen hun school in Griekenland, waar ze als winnaars van het NFFS uitgenodigd worden voor deelname aan het internationale jongeren filmfestival Camera Zizanio. De scholieren en hun docent verbinden zich om het aanbod in Griekenland zo goed mogelijk te volgen. De organisatoren van het NFFS hebben het recht om in te grijpen als het programma niet op gepaste wijze gevolgd wordt.
 4. De prijzen zijn nooit geldbedragen, maar altijd deelname aan andere festivals of film(educatieve) activiteiten.

Festivaldag

 1. Per film mogen maximaal 5 scholieren naar de festivaldag komen. Een school mag dus max. 25 leerlingen onder begeleiding van 1 of 2 docenten afvaardigen.
 2. Ter voorbereiding van de festivaldag hangen de scholen de toegestuurde posters op en delen de flyers uit.
 3. Alle geaccepteerde films worden op de festivaldag minstens één keer vertoond.
 4. De makers presenteren hun film één keer.
 5. De deelnemers beoordelen de films die zij zien. Met de beoordelingen wordt middels een gewogen berekening de publieksprijs bepaald.
 6. De scholieren van een film krijgen een eigen dagprogramma en volgen dat nauwgezet. In elk dagprogramma is verwerkt: de workshop met commentaar op de film, de filmsessies en de andere (doe-) workshop.
 7. Leerlingen mogen met hun filmgroep een keuze aangeven voor een doe-workshop. Ze worden met de filmgroep ingedeeld. Alleen voor specifieke activiteiten draaien sommigen een blok niet met de groep mee.