Nationaal Filmfestival voor Scholieren - Nationaal Filmfestival voor Scholieren

Spelregels

 1. Je zendt je film individueel in als deze niet door je school kan worden ingezonden die jou vertegenwoordigt.
 2. Je bent tussen de 12 en 18 jaar oud.
 3. Je film duurt maximaal 10 minuten.
 4. Inschrijven via aanmeldingsformulier voor 1 augustus.
 5. Inzenden films voor 1 augustus.
 6. De inzendingen kunnen worden onderverdeeld in categorieën.
 7. Alle geaccepteerde films worden op de website/YouTube vertoond en moeten dus rechten-vrij zijn, beeld en geluid.
 8. De jury bepaalt welke inzendingen toegelaten worden tot het online festival. De geaccepteerde films worden op de website/YouTube vertoond.
 9. Je krijgt een bericht als je inzending is afgewezen met uitleg waarom.
 10. Deelnemers mogen commentaar geven op elkaars films.
 11. Elke toegelaten film krijgt voor of na de festivaldag minstens éénmaal commentaar van een filmdocent of een student aan de filmacademie.
 12. Na 1 augustus bepaalt de jury de prijzen en maakt daarbij gebruik van commentaren op elke film.
 13. De makers van de beste inzendingen krijgen een uitnodiging voor de festivaldag.
 14. Voor de festivaldag gelden de spelregels van het NFFS.
 15. Het NFFS heeft het recht om ingezonden films op het internet of bij manifestaties te vertonen.