Nationaal Filmfestival voor Scholieren - Nationaal Filmfestival voor Scholieren

Docentendag Amsterdam

Wil je films maken in de klas of wil je dat beter doen? Het Nationaal Filmfestival voor Scholieren  (NFFS) en VONKC organiseren op 13 april een praktijkdag Filmmaken voor docenten. Leren doe je je vooral ook door het zelf te doen.

Op deze praktijk dag ga je zelf in kleine crews aan de slag met het maken van korte fictiefilms. Je doorloopt alle fasen van het filmproces. Scenario, camera en editing worden door kenners ingeleid. Je gaat aan de slag onder begeleiding van ervaren filmdocenten. Deze ervaring en praktische handvatten kun je direct toepassen in de eigen lespraktijk.

Ervaar het zelf. Deel je ervaringen met collegadocenten. Kom naar de docentendag van NFFS en VONKC!

 • Voor wie: Docenten primair onderwijs en voortgezet onderwijs
 • Wanneer: Zaterdag 13 april, 9.30 – 16.00 uur
 • Waar:  Open Studio, Siegerstraat 16, 1096 BH Amsterdam

Kosten:

 • €55,- voor VONKC-leden en €70,- voor niet-leden;
 • €17,50 voor studentleden en €35,- voor studenten die geen lid zijn (of worden);
 • NB Voor studenten geldt: zij hebben nog geen aanstelling binnen een school.

Programma

9.30     Inloop
9.45     Welkom
10.00   Scenario: Van idee tot film
11.30   Vertalen in beeld: Cameravoering
12.30   Lunch
13.00   Opnames
14.00   Editing
15.45   Presentatie en afsluiting
16.15   Einde

1. Van idee tot film (docenten Lazlo en Dylan Tonk)
Je leert een film idee uit te werken tot een verhaal met een kop en een staart. We verdelen de groep in kleine crews.
2. Cameravoering (docenten Franka Stas en Elvira Stein)
Hier leer je hoe je het verhaal gaat verbeelden. Hoe vertel je het verhaal in shots. Wat zijn de keuzes en wat zijn de effecten van je keuzes.
3. Opnames maken
Per crew ga je de opnames maken onder begeleiding van een ervaren filmdocent.
4. Editing (docent Remon Klik)
Welke beelden zet je achter elkaar, welke overgangen maak je en welke keuzes maak je hier. Je leert de verschillende beelden te monteren en het af te maken met muziek.
5. Presentatie en afsluiting
Aan het eind van de dag vertonen en bespreken we de resultaten en bespreken we  leerpunten voor in de klas.

Praktische informatie

 • Voor een eenvoudige lunch wordt gezorgd;
 • Na aanmelding ontvang je meteen een automatische bevestiging;
 • Ongeveer een week van tevoren ontvang je een mail met de benodigde informatie;
 • De sluitingsdatum voor aanmelden voor de studiedag zelf is maandag 1 april 2019;
 • Wanneer je je onverhoopt moet afmelden na de sluitingsdatum, of je bent niet aanwezig zonder je tijdig af te melden, dan wordt er wel een factuur gestuurd, daar VONKC/NFFS kosten voor deelname heeft gemaakt.

Deskundigheidsbevordering

 • VONKC is aanbieder van nascholing;
 • Na afloop van de studiedag ontvang je, wanneer je dit wenst, van VONKC een certificaat dat
  je kunt uploaden naar je account bij het Lerarenregister bij het ministerie van OCW ,
  waarmee je je portfolio kunt aanvullen;
 • Zodra je je account hebt geaccordeerd, kun je je registratienummer vinden in je portfolio.
  Wanneer je hieronder je registratienummer in het nieuwe Lerarenregister invult, dan geven
  wij jouw deelname door en ontvang je automatisch een seintje vanuit je portfolio, waarmee
  je je deelname kunt bevestigen;
 • Let op: als docent heb je op je school een persoonlijke budget voor
  deskundigheidsbevordering. Dat is in de cao’s geregeld. Maak daar gebruik van!