Nationaal Filmfestival voor Scholieren - Nationaal Filmfestival voor Scholieren

ANBI

ANBI cultuurinstelling, gegevens Stichting NFFS Nationaal Film Festival voor Scholieren RSIN 818038408.

Contact: d.dekruijk@nffs.nl

Doelstelling:
Bevorderen van de organisatie van de festivaldag van het NFFS en alles wat daarmee samen hangt. 

Beleidsplan:
Filmmaken in de scholen een plek geven, omdat we in een tijd van beeldcultuur leven en alleen analyse en reflectie niet voldoende zijn om leerlingen vaardig te maken in beeldcultuur met name de bewegende beelden. Het team van NFFS werkt daartoe aan: festivaldag NFFS in september; prijzen realiseren voor de bijbehorende competitie, waaronder de reis naar Griekenland en het produceren van een Lelystadfilm onder professionele begeleiding; contact onderhouden met  Nederlandse en buitenlandse festivals vanwege vertoningsmogelijkheden van winnaars en filmeducatieve prijzen; contact onderhouden met VONKC vakvereniging van docenten beeldend en sectie film daarbinnen; scholing docenten vooral VO didactiek van filmmaken, april in Amsterdam, andere data regionaal in overleg; digitale activiteiten voor jongeren die films maken via facebook en site NFFS. 

Bestuurssamenstelling:
Vijf leden vanuit onderwijs en filmwereld. Namen: Sandra Grootenboer, Jan van Casteren, Jan Gras, Ralph Kooijman en Steven van Honschooten

Beloningsbeleid:
Alle medewerkers en bestuursleden werken voor het NFFS op vrijwillige basis. 

Activiteiten 2023:
Docentendag
Premiere Lelystadfilm
Festivaldag 2023 met 450 scholieren, 30 docenten, meer dan 50 workshops
Griekenlandreis, Olympia Festival en Camera Zizanio met de winnaars van 2023. 

Eindverslag NFFS 2023