Nationaal Filmfestival voor Scholieren - Nationaal Filmfestival voor Scholieren

Festivaldag

Festivaldag

  1. Per film mogen maximaal 5 scholieren naar de festivaldag komen. Een school mag dus max. 25 leerlingen onder begeleiding van 1 of 2 docenten afvaardigen.
  2. Ter voorbereiding van de festivaldag hangen de scholen de toegestuurde posters op en delen de flyers uit.
  3. Alle geaccepteerde films worden op de festivaldag minstens één keer vertoond.
  4. De makers presenteren hun film één keer.
  5. De deelnemers beoordelen de films die zij zien. Met de beoordelingen in de filmzalen wordt middels een gewogen berekening de publieksprijs bepaald.
  6. De scholieren krijgen per filmgroep een eigen dagprogramma en volgen dat nauwgezet. In elk dagprogramma is verwerkt:  de workshop met commentaar op de film, de filmsessies en de andere (doe-) workshop.
  7. Leerlingen mogen met hun filmgroep een keuze aangeven voor een doe-workshop. Ze worden met de filmgroep ingedeeld. Alleen voor specifieke activiteiten draaien sommigen een blok niet met de groep mee.