Nationaal Filmfestival voor Scholieren - Nationaal Filmfestival voor Scholieren

Prijzen

  1. Een beperkt aantal films wordt naar de jury gezonden. De jury bepaalt de prijzen in de verschillende categorieën (en de leeftijdsgroepen daarbinnen).
    De nummers 1, 2 en 3 in de verschillende categorieën worden genoemd.
  2. De scholen winnen de prijzen met bepaalde films. De scholen zijn ook verantwoordelijk voor de begeleiding bij de uitvoering van of deelname aan de prijzen. Dit geldt zowel voor prijzen die activiteiten in Nederlandse of Belgische festivals inhouden, als voor de reis naar Griekenland.
  3. Dit houdt in dat voor de Griekenlandreis per winnende school 2 filmmakers en een docent deelnemen aan een voorbereidende bijeenkomst in Nederland. Deze 2 filmmakers en de docent vertegenwoordigen hun school in Griekenland, waar ze als winnaars van het NFFS uitgenodigd worden voor deelname aan het internationale jongeren filmfestival Camera Zizanio. De scholieren en hun docent verbinden zich om het aanbod in Griekenland zo goed mogelijk te volgen. De organisatoren van het NFFS hebben het recht om in te grijpen als het programma niet op gepaste wijze gevolgd wordt.
  4. Onderbouwleerlingen kunnen de prijs winnen van een uitnodiging voor deelname van een week aan het jeugdfilmfestival FILEM’ON in Brussel. Je bent daar jurylid van professionele jongerenfilms en je werkt samen met jury’s uit andere landen. In 2018 is de eerste Nederlandse jury door het NFFS afgevaardigd. De jongeren worden er begeleid door een docent of een medewerker van het NFFS.

De prijzen zijn nooit geldbedragen, maar altijd deelname aan andere festivals of film(educatieve) activiteiten. Alle winnaars van 1e, 2e en 3e prijzen krijgen: een prijs en een envelop met juryrapport en verdere uitleg