Nationaal Filmfestival voor Scholieren - Nationaal Filmfestival voor Scholieren

Prijzen

LET OP: Dit jaar is er geen festivaldag. Je kunt wel filmpjes inzenden, maar verder is dit jaar alles anders. Kijk bij NIEUWS voor meer info. 

  1. Een beperkt aantal films wordt naar de jury gezonden. De jury bepaalt de prijzen in de verschillende categorieën (en de leeftijdsgroepen daarbinnen). De nummers 1, 2 en 3 in de verschillende categorieën worden genoemd.
  2. De scholen winnen de prijzen met bepaalde films. De scholen zijn ook verantwoordelijk voor de begeleiding bij de uitvoering van of deelname aan de prijzen. Dit geldt zowel voor prijzen die activiteiten in Nederlandse of Belgische festivals inhouden, als voor de reis naar Griekenland.

    LET OP: De volgende punten zijn onderhevig aan gevolgen van COVID-19. 

  3. Dit houdt in dat voor de Griekenlandreis per winnende school 2 filmmakers en een docent deelnemen aan een voorbereidende bijeenkomst in Nederland. Deze 2 filmmakers en de docent vertegenwoordigen hun school in Griekenland, waar ze als winnaars van het NFFS uitgenodigd worden voor deelname aan het internationale jongeren filmfestival Camera Zizanio. De scholieren en hun docent verbinden zich om het aanbod in Griekenland zo goed mogelijk te volgen. De organisatoren van het NFFS hebben het recht om in te grijpen als het programma niet op gepaste wijze gevolgd wordt.
  4. Onderbouwleerlingen kunnen de prijs winnen van een uitnodiging voor deelname van een week aan het jeugdfilmfestival FILEM’ON in Brussel. Je bent daar jurylid van professionele jongerenfilms en je werkt samen met jury’s uit andere landen. In 2018 is de eerste Nederlandse jury door het NFFS afgevaardigd. De jongeren worden er begeleid door een docent of een medewerker van het NFFS.

Alle prijzen die je op het NFFS kunt winnen bevatten uitnodigingen om naar een ander festival te gaan of een film te maken of deel te nemen aan een activiteit op het gebied van film. De 1e prijs winnaars van alle categorieën kunnen een uitnodiging krijgen voor het jongeren filmfestival Camera Zizanio in Griekenland. Winnaars in de categorie Animatie kunnen naar het animatie film festival Kaboom gaan in Amsterdam of Utrecht. Winnaars van de categorie Non Fictie kunnen naar het IDFA in Amsterdam. Ook het IFFR in Rotterdam stelt prijzen ter beschikking. Alle winnaars van 1e, 2e en 3e prijzen krijgen: een prijs en een envelop met juryrapport en verdere uitleg.