Nationaal Filmfestival voor Scholieren - Nationaal Filmfestival voor Scholieren

Filem’On Brussel

Makers van onderbouwfilms Fictie of 1-Minuut kunnen een uitnodiging krijgen om zitting te nemen in de jury bij het jeugdfilm festival Filem’On in Brussel. Samen met deelnemers uit andere landen bekijken de juryleden films en volgen workshops. Het verblijf in Brussel duurt van maandag tot en met zaterdag eind oktober. Het is noodzakelijk om de uitnodiging te accepteren door zelf nog een motivatiebrief te sturen.

Filemon